• WoW: Cataclysm dostane patch 4.0.6

    Tento patch prinesie viaceré zmeny a to do oblasti alchýmie, nové profesie pre našich archeológov. To čo naší archeológovia vykopú sa bude od tohoto patchu dať predať za lepšiu cenu ako tomu bolo do teraz.