Povolanie: Shaman (Šaman)

Šamani sú duchovnými vodcami svojich klanov a kmeňov. Majstri elementov, používajú kúzla a totemy na liečenie či podporu svojich spojencov a druhou rukou ničia silou prírody jej nepriateľov.
Ako classa je shaman typickým hybridom. Hľadáte podporný heal? Off tanka? Niekoho na dmg? Alebo snáď classu s buffmi? To všetko dokáže práve shaman. Je však pravda, že ani v jednej menovanej veci nie sú nejako extra dobrí, či nepredčia classu zameranú len na jednu z týchto vecí.

Talentové stromy:

Elemental – sú talenty na boj na diaľku, založenom na elemental spelloch a totemoch. Znižujú dmg, ktorú dostanete, založenú na frost, fire a nature, znižujú cooldown niektorých abilít, cast time, zvyšujú účinnosť totemov, dmg, dosah niektorých spellov, etc. Obsahujú ability Elemental Mastery, Elemental Reach, Unreleting Storm, Lava Flows, Totem of Wrath, Astral Shift, Thunderstorm.
Enhancement – Pre weapony, čiže na blízko. Zvyšujú intellect, dodge šancu, shield block, silu totemov, armor, dmg, crit. strike čancu, parry šancu, znižujú manu potrebnú na niektoré spelly, dĺžku Disarm efektov, etc. Niektoré z talentov v enhancement sú Ancestral Knowledge, Improved Shields, Thundering Strikes, Dual Wield (umožňuje vám mať zbraň v off hand), Lava Lash, Stormstrike, Shamanistic Rage a Feral Spirit (veľmi dobrý talent).
Restoration – už tradične talent strom na heal a buffy. Zvyšuje heal spell, spell power, silu totemov, dosah totemov, crit. efekt šancu, znižuje manu potrebnú na spelly, casting time, threat vyvolaný heal spellmi, znižuje pôsobenie akéhokoľvek Silence alebo Interrupt efektu, etc. Oplatí sa pozireť si talenty Totemic Focus, Tidal Focus, Restorative Totems, Nature’s Swiftness (niečo podobné ako má druid), Focused Mind, Mana Tide Totem, Cleanse Spirit(zhodí 1poison, disease a curse efekt), Earth Shield a Riptide.
Shaman má k dispozícii Daggers (dýky), Fist Weapons (pästné zbrane), One-handed Axes, Maces (jednoručné sekery, žezlá), Two-handed Axes, Maces (obojručné sekery, žezlá), Staves (palice). Používa Cloth, Leather, Mail brnenie, smie nosiť štít

Výhody shamana:

  • môže spôsobovať dmg, vie healiť, takisto slúži ako podporná jednotka v instanciách so svojimi buffmi
  • môže používať mail brnenie a štít, takisto v talentoch má možnosť dual wieldu
  • dokáže oživiť hráčov, alebo aj samého seba

Nevýhody shamana:

  • ako hybridná classa nemá nejakú extra špecializáciu (tj. Na melee sa nevyrovná warrovi, na ranged sa nevyrovná casterom
  • a na nič ďalšie som už neprišla…..O.

Napísala Yolla

Linda a kľúč od Andary