Rasa: Trolls (Trolovia)

Zlomyslní Jungle Trollové, kteří obývají mnohé ostrovy Jižních moří jsou známi svojí krutostí a temnou mystikou. Jsou lstiví, barbarští a pověrčiví a v jejich srdcích vře nenávist proti všem ostatním rasám.
Jeden kmen byl však přinucen ovládnout svoje předsudky po tom, co se střetl s Thrallem, orkským náčelníkem a jeho mocnou Hordou. Trollové z Darkspear, dlouhé roky odloučení od jejich domoviny v Stranglethorn Vale, byli téměř zničeni bandou vodních murloků, ale Thrall a jeho Horda je zachránili. Vděční Trollové potom přísahali, že budou navždy spojenci Hordy.
Vede je vychytralý Shadow Hunter Vol’Jin a Darkspearští Trollové dnes žijí v Durotaru spolu se svými orkskými spojenci. Jejich dědina, nazvaná po padlém vůdci kmene-Sen’Jinovi se rozkládá na východním výběžku drsné, kamenité krajiny. Kmen Darkspear má vliv i na velkou část nedalekých džunglí Ostrovů ozvěn (Echo Isles).
Jako součástí hordy Trollové rozšířili svou loajálnost i na mocné Taureny, ale vůči manipulátorům v podobě Forsaken projevují velkou nedůvěru, protože věří, že nemrtví šíří v řadách spojenců jen neštěstí a vyvolávají spory.

Popis: Trollové jsou divokou rasou propadající často do stádia berserku, kdy je dobré se od nich držet dál. Trollové jsou pružnou rasou zvyklou pohybovat se v džunglích a jako tací se stali dobrými lovci s mnohými znalostmi temné magie a Woodoo, Jaký význam má pro jejich život zbarvení jejich kůže, ale především kly, které jim vyrůstají z čelistí, se můžeme jen dohadovat. Možná jejich předky byli mamuti a kly jsou jen věcí, kterou zdědili. Ať už tak, či tak, až příště budete procházet porostem Ostrovů ozvěn, pořádně se rozhlédněte. Nikdy nevíte z kterého keře přilétne oštěp.

Frakce: Horda

Možná povolání: Hunter, Mage, Priest, Rogue, Shaman, Warrior

Vládce: Vol’jin

Dopravní zvíře: Raptor (vypadá to, že dinosauři ještě nevymřeli, minimálně ve WoW ne)

40lvl(60%)/60lvl(100%)

Začátečnická lokace: Drotar

Hlavní město: Ogrimmar

Rasové výhody:

Berseking (aktive) Zrychluje vykouzlení kouzel a rychlost útoku o 10%-30%. S klesajícím počtem životů se tato hodnota zvyšuje od 10%, až po 30% při těžkém zranění. Trvání 10sec.
Regeneration (passive) Regenerace životů +10%, 10% regenerace zůstává i v boji.
Beast slatiny (passive) Zranění způsobené zvířatům +5%
Throwing specialization (passive) Šance na kritický zásah s vržnými zbraněmi zvýšena o 1%
Bow specialization (passive) Šance na kritický zásah s lukem zvýšena o 1%
Linda a kľúč od Andary