Mapa Northrendu podrobne

Predstavujem vám interaktívnu mapu Northrendu O.o a jednoduchý popis k oblastiam

Northrend mapa - world of warcraft

BOREAN TUNDRA
68 – 72 lvl

Mestá: Valiance Keep
Fizzcrank Airstrip
Warsong Hold
Taunka’le Village
Bor’gorok Outpost
Amber Ledge
Transitus Shield
Unu’pe

Instancia THE NEXUS
The Nexus 71 – 73 lvl
The Oculus 80 lvl
The Eye of Eternity raid

Viac na: WoTLK Borean Tundra Area

Northrend mapa - world of warcraft

SCHOLAZAR BASIN
75 – 78 lvl

Mestá: Nesingwary Base Camp
River’s Heart

Áno, správne, Nesingwary. Tábor rovnakej expedície aká nám zadávala úlohy v Stranglethorne…. Myslím, že Blizzarďáci stavili na nostalgické spomienky lvlovania našich postáv. Zatiaľ sa im to celkom darí…

Northrend mapa - world of warcraft

WINTERGRASP
77 – 80 lvl

Mestá: Valiance Landing Camp
Warsong Camp

Malá oblasť medzi 4 regiónmi. V podstate ich spolu prepája. Je to jedna z končiacich oblastí s q až do 80lvlu. Myslím, že sa tam neoplatí chodiť….dokonca ani na mape nie su vyznačené názvy miest O.o

Northrend mapa - world of warcraft

ICECROWN
77 – 80 lvl

Mestá: Death’s Rise
The Shadow Vault
Crusaders‘ Pinnacle
The Argent Vanguard

Northrend mapa - world of warcraft

DRAGONBLIGHT
71 – 74 lvl

Mestá: Wintergarde Keep
Stars‘ Rest
Fordragon Hold
Agmar’s Hammer
Kor’kron Vangouard
Venomspite
Wyrmrest Temple
Moa’ki Harbor

Instancie: AZJOL NERUB
Azjol-Nerub 72 – 74 lvl
Ahn’kahet 73 – 75 lvl

Raid: Naxxramas
Chamber of the Aspects

Viac na: WoTLK Dragonblight Area

Northrend mapa - world of warcraft

STORM PEAKS
77 – 79 lvl

Mestá: Barnn’s Base-Camp
Frosthold
Grom’arsh Crash-Site
Camp Taunka’lo
Ulduar
Bouldercrag’s Refuge
K3

Instancie: ULDUAR
Halls of Lightning 77 – 79 lvl
Halls of Stone 80 lvl

Northrend mapa - world of warcraft

ZUL’DRAK
74 – 77 lvl

Mestá: Ebon Watch
Light’s Breach
The Argent Stand
Zim’Torga

Gundra

Instancia Gundrak 76 – 78 lvl

Northrend mapa - world of warcraft

GRIZZLY HILLS
73 – 75 lvl

Mestá: Amberpine Lodge
Westfall Brigade Encampment
Conquest Hold
Camp Oneqwah

Instancia Drak’Tharon Keep 74 – 76 lvl

Viac na:WoTLK Grizzly Hills Area

Northrend mapa - world of warcraft

HOWLING FJORD
68 – 72 lvl

Mestá: Valgarde
Fort Wildervar
Westguard Keep
Vengeance Landing
Apothecary Camp
New Agamand
Camp Winterhoof
Kamagua

Instancia Utgarde
Utgarde Keep 70 – 72 lvlň
Utgarde Pinnacle 80 lvl

Viac na:WoTLK Howling Fjord Area

Odkaz na interaktívnu mapu Northrendu

Vypracovala Yolla – 30 september 2008

Linda a kľúč od Andary