Povolanie: Warlock

Majstri temnej mágie, vybavení prekliatiami a nemocami, ktoré vrhajú na svojich protivníkov spolu s bleskmi temnej energie cez celé bojisko, s privolanými a spútanými démonmi po boku, neštítiac sa použiť ani tie najtienistejšie stránky mágie. Kedysi patrili k mágom, no túžiac po sile, začali využívať temnú mágiu, ktorá nie je z nášho sveta, ale pochádza z démonov (dostala sa sem zrejme cez tzv. Well of Eternity).

Dostupný pre rasy:
HumanOrcUndeadGnome

Warlock je ako classa zameraný na ranged spell dmg (najmä z DoTiek), debuffy a boj spolu s démonom (niečo ako pet u huntera). Avšak takisto má pár buffov na ochranu seba a svojich spojencov, alebo portály na privolávanie hráčov. Klasika – len jeden curse – prekliatie, môže byť od jedného warlocka na jednom hráčovi. Lockovi sa hodí čo najviac Intelligence, Staminy, spell poweru.

Soul Shardy, Soul Shard Bagy a Mounti
Potrebujete ich na isté spelly a na petov. Vytvoríte ho použitím ability Drain Soul na umierajúcu príšeru. Chyták je v tom, že nespravíte Soul Shard z príšer, ktoré vám nedajú xp. Takže nemôžete nabehnúť do začiatočníckej lokácie s lvlom 50 a zadarmo ich získať. Jeden Soul Shard zaberá jeden slot v bagoch, takže ich nemôžete nosiť po hromadách, avšak vždy ich niekoľko treba mať pri sebe na privolanie démona.

Pokiaľ castite Drain Soul, nesmiete robiť žiadnu inú akciu – žiaden pohyb, útok, použitie iných spellov, etc, pretože tým zrušíte cast Drain Soul ability. Pochopiteľne, je to jedna z výziev pri tejto classe.

Soul Shardy sa nespájajú do kôpok – jeden shard zaberá jeden slot (žiadnych 20v jednom slote).Shard sa vám vráti kedykoľvek vyvolaný pet utečie akôr ako umrie, ak vám umrie na konci Battleground boja, či vstúpite do Arény. Ak sa predsa len stane, že ste bez Soul Shardu, budete si musieť nejaký ten vytvoriť, čo môže byť bez peta prinajmenšom zábavné. Imp sa dá privolať aj bez Soul Shardu, takže ho môžte použiť na jeho vytvorenie a potom Impa nahradiť lepším petom. Takisto aj tzv. honorable kills (to je zabitie hráča v bg/sólo, na ktorom ste sa podieľali a pridajú sa vám za to honory) vytvoria Soul Shardy použitím Drain Soul a Shadowburn.
Krajčír (tj Tailor) vám dokáže vyrobiť špeciálny bag, kde budete skladovať len Soul Shardy. Najmenší z nich má veľkosť 20slotov (recept v Gadgetzane), recept na väčší bag je v Scholomance, na oveľa väčší v Molten Core. Pokiaľ máte v tomto bagu miesto, všetky vytvorené Soul Shardy pôjdu automaticky do Soul Shard bagu.

Na lvly 30 obdržíte quest na mounta a na lvly 60 opäť pre rýchlejšieho. Warlock Epic mount quest – od akéhokoľvek démon trénera v hlavných mestách.

Už klasicky delíme warlocka na 3 odbory špecializácie boja, tj:

Affliction – zameraný hlavne na DoTky. Zvyšuje dmg, hit šancu, účinnosť a dosah spellov, znižuje manu potrebnú na spelly, znižuje cast time, etc (myslím , že je to vždy o tom istom O.o). Talenty, čo stoja za zmienku, sú Grim Reach (o 20% zvyšuje dosah afflistion spellov), Amplify Curse (znižuje cooldowny), Curse od Exhaustion (spomaľuje rýchlosť), Siphon Life, Shadow Mastery, Dark Pact, Unstable AfflictionHaunt.

Demonology – ako napovedá názov, zlepšuje ability petov, vašu staminu, efektívnosť niektorých spellov, vašu crit šancu, znižuje cast time, šancu, že vás trafia, etc. Obdoba hunterovho talent stromu BM. Oplatí sa pozrieť si talenty ako Demonic Embrace, Improved Healthstone, Demonic Aegis, Master Summoner, Soul Link, Unholy Power (zvyšuje útoky vašich petov), Master Demonologist, Demonic Sacrifice (obetujte svojh peta, aby ste získali nejakú schopnosť na 30min.), Demonic Tactics, Summon Felguard, Demonic Pact a Metamorphosis (premení vás na démona na dobu 30sek.).

Destrustion – čo najviac dmg za čo najkratší čas, čo najväčší threat. Asi tak by som tento strom charakterizovala. Venuje sa najmä instant dmgom, čiže spellom, ktoré nie sú DoT. Zvyšuje crit strike spellov, crit strike dmg bonus, dosah spellov, dmg, znižuje manu potrebnú na spelly, cast time, etc. Takisto pridáva rôzne ďalšie pasívne ability – šancu, že daznete cieľ, omráčite ho, etc. Celkom dobré talenty sú Bane, Cataclysm, Ruin, Shadowburn, Nether Protection, Emberstorm, backlash, Conflagrante, Shadowfury, Shadow and Flame a nakoniec Choas Bolt (O.o).

Warlock používa Daggers (dýky), One-handed Swords (jednoručné meče), Staves (palice), Wands(prútiky). Nosí len cloth brnenie, nepoužíva štít.

Nevýhody warlocka:

  • vybrané spelly a ability potrebujú soulshardy
  • nosí len cloth armor, čím je zraniteľný voči fyzickým útokom
  • malý výber z melee útokov

Výhody warlocka:

  • dokáže privolať a kontrolovať démonov a demon mountov
  • vytvára Healthstony, ktoré po skonzumovaní obnovia hp
  • má možnosť privolať ostatných hráčov pomocou Ritual of Summoning
  • dokáže vysať nepriateľovi život, obnovujúc si tak vlastný

Napísala Yolla

Začiatočne štatistiky:

Rasa Strenght Agility Stamina Intellect Spirit Životy Mana
Gnome 15 23 20 26 22 43 200
Human 20 20 21 22 23 53 140
Orc 23 17 23 19 25 73 109
Undead 19 18 22 20 27 63 110
Linda a kľúč od Andary