Povolanie: Warrior (Bojovník)

Pri zaznení slova warrior si takmer každý predstaví hustého týpka v plate brnení, s jedno-ručkou a štítom ako tankuje niekde v instancii elitu či bossa. Bohužiaľ, realita je taká, že na ser-veroch (tých neoficiálnych) je až hrozivo málo warriorov zameraných na tankovanie. A tak pos-tupne úlohu tanka prebrali ďalšie classy – paladin či druid a warr pomaly upadol do zabudnutia. Tento článok má preto všetkým hráčom pripomenúť, že v dungeonoch niet nad dobrého warra.

Warrior ako povolanie je silne závislý na svojom oblečení – resp. výške armoru a na svojej zbrani. Špecializuje sa na boj zblízka, ale môže používať aj ranged weapony. Avšak nemá žiadnu abilitu na útok zdiaľky, a tak prioritná vec je dostať sa k cieľu čo najbližšie.

Rage je založená na dmg, ktorú dostanete(pve, najmä tankovanie), a dmg, ktorú urobíte vy(pvp). Rage sa dá získať aj z jednotlivých abilít, z ktorých máte na výber. Po boji warriorova rage rýchlo klesne až na 0. ).

Už tradične sa postoje (stances) warriora delia na 3 základné, z ktorých každý má vlastná action bar(niečo ako u druida a jeho foriem) a každá sa používa na inú situáciu. Ak zmeníte postoj, rage nahromadená z jedného postoja vám zmizne, takže je lepšie plánovať a nemeniť postoje, kým to nie je počas boja nutné.

  • Battle stance: používa sa najmä na sólo hru
  • Defensive stance: ponúka menej typov útočných abilít, avšak pridáva na obrane (defensive special bonus). Používa ho najmä hlavný tank skupiny.
  • Berseker stance: vhodné, ak ste vedľajším tankom skupiny. Dovoľuje vám viac crit. strikes, avšak takisto dostanete viac dmg.

Taktiež sa treba naučiť zaobchádzať so svojou Rage a vypočítať si, kedy použiť ktorú ability/spell.

Talenty Warriora

  • Arms – talent strom špecializovaný na obojručné zbrane (talenty ako Two-handed Weapon Specialization, a talenty na ďalšie obojručné zbrane – axes, swords, maces, polearms to potvrdzujú). Znižuje cd niektorým abilitám, zvyšuje dmg, parry šancu, crit dmg, crit šancu a pridáva dmg k bleeding efektom. Takisto zvyšuje rage, ktorá sa vám pridá použitím ability rage o 10. Ability získané z tohto stromu sú Anger Managment (regeneruje 1rage za 3sekundy), Sweeping Strieks,Mortal Strike, Endless Rage a nakoniec Bladestorm. Zaujímavá je tiež abilitaSecond Wind, ktorá vám pridá 20rage a 10% života za 10sek., kedykoľvek vás zasiahne Stun alebo Immobilize efekt. Fury – zameraný na dve jednoručné zbrane a rýchly dps (dmg per sec.), takisto na crit. strike šancu, pridáva bonus dmg k niektorým abilitám a zvyšuje hit šancu. Rovnako zvyšuje a zrýchľuje vašu dmg až k šialenému tempu. Myslím, že Blizz to trošku s týmto talent stromom prehnal….pretože vkladať obojručné zbrane (dokonca až 2) hráčovi, ktorý je zameraný na melee a k tomu ešte so zvýšeou dps môže byť nebezpečné…. Talenty, do ktorých sa oplatí investovať, sú Dual Wield Specialization, Deth Wish, Flurry, Improved Berseker Rage, Heroic Fury (zhodí z vás všetky Immobilize efekty a resetne cd Intecept ability), Rampage a nakoniec Titan’s Grip.


Protection – a tradične talent strom, ktorý využívajú všetci tankujúci hrdinovia. Veľa sa toho nezmenilo, stále zvyšuje šancu na block, dodge šancu, armor daný z itemov, ako aj váš vlastný, špecializácia na one.handed weapon, ,znižuje cd a rage potrebnú na niektoré ability, ,crit. strike šancu niektorých abilít. Takisto aj umožňuje použiť Charge počas boja a v akomkoľev postoji(stance – berseker, battle, defensive). Zaujímavé ability získané z tohto talent stromu sú Last Stand, Improved talenty na zlepšenie abilít, Concussion Blow, Vigilance (vhodné, ak sa mobík, ktorého ste mali tankovať, rozhodne vašu osobu ignorovať a rozbehne sa zabíjať zvyšok party), Devastate, Warbringer a nakoniec Shockwave.

Atribúty, o ktoré by sa mal warrior starať sú predovšetkým stamina, strength/agility(ag. Pre bonusy na armore, crit šanci a dodge) a hit rating. Intellect je warrovi vážne na nič, keďže nemá manu.

Warr môže používať tieto zbrane: Daggers (dýky), Fist Weapons (pästné zbrane),One-handed Sword, Axes, Maces (jednoručné meče, sekery a kladivá), Two-handed Swords, Axes, Maces (obojručné meče, sekery a kladivá), Polearms (kopije), Staves(palice), Bows (luky), Crossbows (kuše), Guns (pušky), Thrown (vrhacie).
Môže nosiť Cloth, Leather a Mail brnenie. Od lvlu 40 smie používať aj Plate zbroj. Taktiežpoužíva štít.

Výhody warriora: – môže používať takmer všetky zbrane v hre (okrem wands xD)
– je dostupný takmer všetkým rasám (výnimkou sú blood elfovia)
– používa plate zbroj a ako classa sa špecializuje na zníženie fyzickej dmg
– môže sa správať ako defenzívna aj ofenzívna classa
– vie sa špecializovať na obojručné zbrane (dokonca na jednu obojručku v každej ruke), takisto na jednoručné- skvelý ako tank, s vysokým množstvom hit pointov a možnosťou tauntu
Nevýhody warriora: – vysoké náklady za opravy, či už pri boji kvôli levelom alebo ako tank do instancií
– okrem ranged weaponu nemá abilitu útočiť na diaľku

  • Je závislý na svojom equipe – oblečeniu i zbrani
  • Armor mu nezníži spell dmg, ktorú utŕži
  • Málo buffov do party a žiaden heal (okrem draenei rasy)

Neskúsený warrior sa dá ľahko vyradiť z boja, a často najmä castermi a hunterom – nepriateľ vás spomalí a kým sa k nemu dovlečiete, ste mŕtvi. Preto je dôležité pri PvP bojoch snažiť sa dostať protivníkovi za chrbát – caster (mage, priest, warlock) vtedy nemôže použiť spelly a ostatné classy sa musia otočiť, aby mohli použiť melee attack. A okrem toho – na cieľ, ktorý sa takmer nehýbe, sa ľahko útočí.

Napísala Yolla

Linda a kľúč od Andary