Profesia: Herbalism (Bylinkárstvo)

Herbalizmus je potrebným doplnkom ako druhá profesia k alchýmii. Budete zbierať rastliny po celom svete, tak prečo z toho niečo nevyťažiť okrem peňazí? Veď tréneri alchýmie a herbalizmu často spolu susedia, čo len dokazuje, že tieto dve profesie k sebe majú blízko.

Master skill (300-375) nájdete v Outlande, grand master skill (375-450) je dostupný v Northrende (Howling Fjord, Borean Tundra, Dalaran).

Herbalizmus nepotrebuje nijaké špeciálne nájstroje alebo predmety. Naučíte sa však abilitu ‚Find Herbs‘, ktorá funguje ako track rastlín vo vašom blízkom okolí (niečo ako hunterove tracky ), a následne sa zobrazia na minimape žltou farbou (taká bodka, keby ste nevedeli O.o). Niektoré rastlinky rastú vo vode alebo v jaskyniach, zvlášť obľubujú rásť v oblasti preplnenej mobmi…..čím vyvracajú teóriu, herbalisti sú mierumilovní tvorovia, keď musia čeliť toľkým príšerám, ktoré stoja v ceste k ich rastlinke…

Väčšinou jedna rastlina obsahuje 1-3 použiteľných častí. Po jej otvorení a vybrakovaní rastlina zmizne a objaví sa až po určitom čase. Každá z rastlín má minimálny potrebný skill, ktorý sa vzhľadom k tomu vášmu zobrazí od sivej až po červenú farbu (sivá-žiadny skill navyše, zelená – malá možnosť, že po otvorení rastlinky získate skill – tuším jedna k 10, žltá – možnosť tuším 1k 5, že dostanete skill, oranžová – 100%šanca, že skill získate, červená – nemáte dostatočný skill). Farba oranžová znamená, že niekedy vám vypíše failed, čím musíte začať odznova.

Rastlina Potrebný skill umiestnenie
Peacebloom 1 Otvorené oblasti
Silverleaf 1 Blízko stromov
Earthroot 15 Útesy
Mageroyal 50 Otvorené oblasti
Briarthorn 70 Blízko stromov
Swifthistle1
Stranglekelp 85 Vo vode
Bruiseweed 100 Blízko ruín a stromov
Wild Steelbloom 115 Útesy
Grave Moss 120 Pohrebiská
Kingsblood 125 Otvorené oblasti
Liferoot 150 Okraje vôd, potokov
Fadeleaf 160 Blízko stromov
Goldthorn 170 Útesy
Khadgar’s Whisker 185 Blízko stromov
Wintersbite 195 Otvorené oblasti
Firebloom 205 Otvorené oblasti
Purple Lotus 210 Blízko ruín
Wildvine2
Arthas’ Tears 220 Otvorené oblasti
Sungrass 230 Otvorené oblasti
Blindweed 235 Blízko vody
Ghost Mushroom 245 Jaskyne
Gromsblood 250 Otvorené oblasti
Golden Sansam 260 Otvorené oblasti
Dreamfoil 270 Otvorené oblasti
Mountain Silversage 280 Útesy
Plaguebloom 285 Otvorené oblasti
Icecap 290 Útesy
Black Lotus 300 Otvorené oblasti
Fel Lotus3
Felweed 300 Otvorené oblasti
Dreaming Glory 315 Útesy
Ragveil 325 Otvorené oblasti
Terocone 325 Blízko stromov
Flame Cap 335 Otvorené oblasti
Ancient Lichen 340 Dungeony
Netherbloom 350 Otvorené oblasti
Nightmare Vine 365 Otvorené oblasti
Mana Thistle 375 Otvorené oblasti
Tiger Lily 400
Talandra’s Rose
Goldclover
Deathnettle4
Adder’s Tongue 430
Lichbloom5
Icethorn6
Constrictor Grass
Whispervine
Evergreen Moss

takisto nájdete v instanciách rastliny ,ktoré tu nie sú tu zapísané, môžu vám padnúť z príšer alebo ich nájdete v truhliciach alebo vzácne kúpiť od vendorov.

  • je dostupný enchant, ktorý zvýši váš skill herbalizmu,
  • krajčíri vám dokážu ušiť tašku špeciálne na rastliny
  • herbalizmus je skvelá možnosť, ako si zarobiť. Predávajte svoje rastliny v Aukčnom Dome iných hráčom a zvýšte si finančné konto :)…
  • Bloodvine niekedy padá z neprateľov alebo ich môžete zozbierať z rastlín Zul’Gurubu, ak vlastníte Blood Scythe (krvavá kosa)
  • Ďalšie rastliny s vysokou kvalitou nájdete v instanciách The Botanica, The Slave Pnes, The Steamvault, The Underbog (v Underbogu je jeden mob, ktorého môžete oskinnovať za pomoci herbalizmu xD)
  • Warp Splintera môžete takisto oskinnovať s herbalizmom, avšak na heroic úrovni. Rovnako môžete v Outlande oskinnovať aj Bog Lorda a Gianta (Zangarmarsh)
  • Niektoré rastliny v Outlande majú rôzne účinky, keď ich vybrakujete. Napríklad Mana Thistle vám obnoví manu a Nightmare Vine na vás hodí negatívny debuff (niečo zníži).
  • Najlepšie dropy rastlín majú vraj elementály, napríklad v Un’Goro Crater blízko pri ‚dechtových‘ jamách, alebo pri oázach v Tanarise.

Preložila Yolla

Linda a kľúč od Andary