Terokkar Forest

Terokkar forest je lesem Outlandu. Značnou jeho část pokrývají stromy a další bujný porost, který skrývá nástrahy svého království, především vlky a všudypřítomné pavouky. Terokkar je vskutku magickým místem, skrytým pod korunami stromů, které propouštějí jen málo světla. K nalezení je zde i zřejmě největší z měst Shattrath city obydlené Aldory a Scryersy. Na jihu země jsou již patrné známky nekromantské magie a tak je celá jižní část zahalena prachem a nese název Bone Waste (doslova kostní odpad).

Shattrath je hlavním městem Outlandu, ve kterém v míru přežívají všechny národy světa Warcraftu. Dříve bývalo město hlavním sídlem Draeneiů a neslo název dům světla. Nyní je však město hlavním sídlem dvou znepřátelených stran Aldorů a Scryersů, a také domovem prastaré civilizace naaru, známou jako Sha’tarové, se svým vůdcem A’dalem.
Stonebreaker hold je táborem hordy nacházející se přibližně v centrální části Terokkar forestu s přímým přístupem na okraj pustiny známé jako Bone Waste. Je to sice jen malý tábor, ale kromě spousty questů je zde k nalezení vcelku vše potřebné. K mání je Inn keeper, flight master, stable master, spousta obchodníků a také veledůležitá poštovní schránka.
Allerian stronghold je výspou alianční síly v lese Terokkaru. Jméno pevnosti bylo vybráno jako symbol slávy Allerie Windrunner, která již dále nepobývá mezi kamennými zdmi této velkolepé stavby. Pevnost je v velké části osídlena vysokými elfy a také jsou zde k nalezení jediné příklady architektury vysokých elfů ve hře. (poblíže pevnosti jde ve stavu opilosti vidět růžového Elenka xD)
Cenarion thicket je základnou Cenarion expedition v Terokkaru. Místo je osídleno mnoha nebezpečnými kreaturami, a tak prakticky všichni druidové, kteří obývali toto místo, jsou již mrtví. Jediný druid, který přežil je vůdce expedice Warden Treelon, který se však zbláznil. Poslední jasně myslící bytostí je Earthbinder Tavgren – taurení druid, který se přednedávnem na toto místo vrátil a bude to on, kdo vám zadá sérii questů týkajících se zničeného druidského obydlí.
Skettis je hlavním sídlem rasy Arakkoa a také největším tajemstvím Terokkar forestu. Místo je určené k vyvolání arokkoaského lorda Terroka zpět na tento svět. Místo je hluboce osídleno rasou Arakkoa, která má své obydlí umístěné po okolních stromech a samotné jezero Blackwind, které hlaví „oltář“ obklopuje je zahlceno vodními elementy. Skettis není zrovna nejbezpečnějším místem a proto by jste se sem neměli vypravovat bez patřičné zkušenosti, jinak zahynete. (bez létacího mounta to stejně nepůjde)
Tuuren je Draeneiská vesnice umístěná někde ve středu lesů Terokkar. Nyní je okupována národy Broken a Lost One, jejichž úkolem je donést a odpálit bombu v Cenarion thicket. Oba národy jsou podřízeny Kael’thasovým blood elfům sídlícím na Firewing point. Brokení vůdce Empoor byl tím, kdo získal suroviny na výrobu bomby a vaším úkolem je celou tuto akci zhatit. Chopte se tedy zbraní a tvrdě do nich.

Arakkoa je prastará rasa humanoidních ptáků, kteří sídlí v Outland již od nepaměti. Arakkoové se dělí na Sage (což jsou „mágové“) a Warriori a panuje u nich systém kast. Mágové vládnou velkými schopnostmi Arcane magie a v jejím používání jsou mnohdy sběhlejšími, než samotní gnómové. Po celém Terokkaru lze nalézt spoustu táborů tohoto ptačího národa, umístěném ve vysokých větvích. Žádný z táborů se však svou velkolepostí nemůže vyrovnat hlavnímu jejich hlavnímu sídlu-Skettis.

Firewing point je blood elfskou základnou v Terokkar forestu, která slouží moci Kael’thase. Uprostřed tábora se nachází již výše zmíněná mana bomb, jejíž časování k deaktivaci je k mání u krvavého rytíře jménem Sharth Voldoun, který vám ho jistě s radostí vydá (po menším souboji). Elfové zde nosí Firewing signet, které můžete směňovat za reputaci se Scryersy.

Auchindoun je mauzoleem draeneiského lidu a je nazýváno také městem mrtvých. Nachází se ve středu zničené části země nazývané jako Bone wastes. Pro dobrodruhy je zde k nalezení, kromě řady questů i několik dungeonů pro 5 osob-Mana tombs (64-66lvl), Auchenai crypts (65-67lvl), Sethekk Halls (67-69lvl) a konečně Shadow Labyrinth (70lvl). Dungeony jsou z velké části osídleny Arakkoou, ale k nalezení jsou i jiné národy a rasy.

Jak již bylo zmíněno kdesi na počátku tohoto textu, Terokkar je z velké části osídlen především vlky a pavouky. Kromě nich jsou zde k nalezení ještě warpové (přerostlé ještěrky) a v určitých částech na okraji Terokkaru i baziliškové. Nejzajímavějším místem je však Bone wastes, kde jsou k nalezení (kromě nemrtvých) červi různých velikostí (někteří jsou hodně přerostlí). Také jsou zde k nalezení zkažení stromovci, ale to by jste již museli hledat, pokud si dříve nenaleznou oni vás. (dokonce se mi zde podařilo nalézt i wyrma)

– Xodar

Linda a kľúč od Andary