• World of Warcraft Patch 4.0.6

    Pred dvoma dňami sa objavil najnovší patch 4.0.6 a ako sa dalo čakať, opravuje nehorázne veľa vecí, noviniek. V každej jednej classe sa niečo nájde, čo upravuje. Zásadne mení vlastnosti viacerých postáv. Je celkom možné, že na tento patch si budú niektorí ľudia horšie zvykať, ale nevyhnutné zmeny je skrátka nutné spraviť. Patch má celkovo necelých 142 MB.

  • Úpravy v Patchi 2.4

    Caverns of the time – dungeon – nový portál prístupný s keepers of Time, nachádza sa v Shattrathu vo World’s End Tavern
    Regenerácia –za každý spirit bod sa vám regeneruje mana, vypočíta sa podľa
    Levelu a intelektu.