• Profesia: Mining (Ťažba)

    Takže sa chcete stať baníkom? Zbierať materiály pre blacksmithing, engineering, jewelcrafting a pekne si na tom zarobiť? Táto profesia si vyžaduje mining pick, takisto abilitu Find Minerals, ktorú získate po vyučení za baníka. Na minimape vám ukáže najbližšie ložiská minerálov a kovov.