• World of Warcraft Cataclysm

    World of Warcraft CataclysmOčakávaná novinka o najnovšom World of Warcraft sa potvrdila. Volá sa Cataclysm. Už pred niekoľkými dňami sme si mohli všimnúť množstvo noviniek na tému World of Warcraft Cataclysm.