• Úpravy v Patchi 2.4

    Caverns of the time – dungeon – nový portál prístupný s keepers of Time, nachádza sa v Shattrathu vo World’s End Tavern
    Regenerácia –za každý spirit bod sa vám regeneruje mana, vypočíta sa podľa
    Levelu a intelektu.