Úpravy v Patchi 2.4

Combat log – viac možností filtrovania
Caverns of the time – dungeon – nový portál prístupný s keepers of Time, nachádza sa v Shattrathu vo World’s End Tavern
Regenerácia –za každý spirit bod sa vám regeneruje mana, vypočíta sa podľa
Levelu a intelektu.
Find treasure – ability – ostáva aktívny aj po smrti
Weapon skill – medzi levelmi 1-59 budete dostávať častejšie skilly na weapons
Honor points – započítajú sa hneď po zabití nepriateľa, nemusíte čakať na druhý
Deň
PvP quests – nové questy, pošlú vás do Spirit Towers a do Haaly
BG – v prvej minúte po otvorení BG budú správy o pripojení hráčov spojené dohromady, ďalej to pôjde tak ako doteraz
– ak v BG zomriete viac ako 50krát, nedostanete žiadne honor points
Balinda Stormrage – Alterac Valey – jej kúzla sú pozmenené, už je rezist voči Counterspell, avšak stále na ňu platí Earth Shock a podobné spelly na zrušenie kúzlenia
– WSG – ak budú obe vlajky držané dlhšie ako 5 minút, ich nositelia budú dostávať o 50% väčší dmg, ak dlšie ako 15minút, nositelia budú dostávať o 100% dmg viac.
– WSG – prvých 45 sekúnd po odobraní vlajky budú jej nositelia zobrazení na mape
– jej HP a taktiež HP Vandaara Stormrage sú zredukované
– nové opakovateľné BG questy

Warmasters/Marshals – s buffom, ktorý zvyšuje vaše HP a dmg o 25%
Enchanting – bude sa dať získať recept na rozdelenie Void Stone na 2 Large Prismatic Shard
– nový recept na +15 rating na chest
Jewelcrafting – 3 nové recepty
Experience – xp za dungeon alebo group questy je zvýšené
Dungeons – na vstup do Black Temple a Hyjal nie je viac potrebný quest
– kto splní q na vyššie zmienené dungy, bude ocenený titulom Hand of A’dal
– teraz môžete bojova? s Kaelom aj s Lady Vashj bez toho, aby ste zabili ostatných bossov
– gemy z heroic dungeonov už nie sú unique-equipped
– v 25 členných raidoch budú z bossov dropovať o 1 armor token naviac (tier sety) a bude padať viac peňazí
Quests – počet denných questov, ktoré môžete splniť je zvýšený z 10 na 25
Badge of justice – nové odmeny
Talents – ak si resetnete talenty (odnaučíte sa u trénera), nebudete sa musieť znovu učiť spelly, ktoré ste z talentov získali
Haste Rating – znižuje aj global cooldown u spellov
PvP itemy – dostupné nové modré itemy, ktoré sa dajú kúpiť za reputáciu s frakciami v Outlande
GM – ak vám náhodou napíše GM (čo sa tak často zase nestáva), tak sa na boku objaví malá ikona blizz.

pripravila Yolla pre n-games.eu

Linda a kľúč od Andary