Flesh Gianti, Jormungar a Magnataur

FLESH GIANTI
Rovnaká temná spoločnosť používaná n vedenie mocných abominátov Pohromy je využívaná na dokonca ešte silnejší efekt v príkrom a vzdialenej sféry Northrendu. Tu Arthas sústredil svoje zlé sily na flesh giantoch – stvorenia z hĺbky nočných môr, popri ktorých doteraz obávaní abomináti vyzerajú ako skrotené zvieratká určené na porovnanie sily flesh giantov. Prisluhovači Pohromy zhromažďujú abominátov a flesh giantov rovnakým spôsobom, skladaním ich dokopy z častí mŕtvych tiel. Na rozdiel od abominátov, nadbytočné časti použité na vytvorenie flesh giantov pochádzajú z mohých druhov strašidelných obrov Northrendu.

Flesh gianti využívajú svoju náramnú silu, čím ukazujú neúprosné odhodlanie svojho neochotného pána. Tých, ktorí sa postavia flesh giantom berú svoje životy do vlastných rúk…a riskujú osud omnoho horší než smrť.


JORMUNGAR
Bojovný a agresívny jormungar je hračkou, divom evolúcie, vlastniac rad zubov podobných dlátu, schopných prehrýzť sa tvrdou skalou, s telom prispôsobeným na nezvyklé cesty pod zemou.

egendy vravia, že Nerubiani používali jormungarov, nútiac ich vysekávať obrovské chodby podzemným ľadom Northrendu.Jormnugari tak položili základy prastarej nerubianskej civilizácie. S pádom ríše Nerubianov sa hordy jormungarov dali na útek, prevŕtavajúc sa večne zamrznutým ľadom a útočiac a ničiac všetko, čo im prišlo do cesty.


MAGNATAUR
Magnataur vyzerá ako kríženec mamuta a obra. Tento ich výzor podnietil špekulácie o tom, či nie sú príbuznými kentaurov, či dokonca s keepers of the grove. Mnohí sú zvedaví, či táto rasa nemala nejakého základného predka, a mnohí zaňho považujú poloboha Cenaria.

Preslávení Magnatauri žijú dlho a keď je potravy málo, sú donútení ku kanibalizmu (uff, Blizzard teda popustil uzdu). Jednotliví samci sú známi kontrolovaním stád a produkciou značného vrhu, ale v zime, na samej streche sveta, len tí najvýznamnejší a najsilnejší prežijú.

Magnatauri sa rokmi stali tolerantnými k artickým koboldom, ktorí nasledujú ich stáda kvoli bezpečiu a vzájomne sa podporujú počas dlhých lovov. Aj keď hrozivý vodca skupiny žije samotársky, odvážlivcov, ktorí sa príliš priblížia, rýchlo naučí, že by bolo múdrejšie ostať v bezpečnej vzdialenosti.

– Yolla

Linda a kľúč od Andary