Death Knight

Strašidelný Death Knight (mŕtvy rytier), prvý Hero class (hrdinská trieda) hry World of Warcraft, nemusí dokazovať svoju hodnotu na bojových pláňach Azerothu. Death Knightovia už viac nie sú služobníkmi Lich Kinga Arthasa Menethila, a rozhodli sa prijať novú výzvu ako skúsení, hroziví, ťažko ozbrojení a obrnení bojovníci, disponujúci arzenálom smrteľnej a zakázanej mágie naučenej v Arthasovom područí.

Vytvorte si vlastného Death Knighta!
Je to jednoduché! Stačí mať postavu minimálne na 55lvl na accounte, ktorý používate vo World of Warcraft a môžete si vytvoriť death knighta ktorejkoľvek rasy (ak ste na PvP serveri, death knight musí byť rovnakej frakcie ako pôvodný charakter). Pri vstupe do sveta, death knight-nováčik musí podstúpiť sériu questov vytvorených na to, aby vás naučili novým abilitám vášho death knighta. Na jednom acc(accounte) môžete mať iba jedného death knighta, na realme taktiež.

Death knight a jeho úloha v instanciách
Je uspôsobený podobne ako warrior, platí to aj pre talenty ak sa lepšie prizriete.
– po prvé ako TANK: Obrnený plate zbrojou je death knight schopným tankom ako v malých grupách (Mana Tombs, Blood Furnace,…), rovnako ako aj raidových skupinách (Naxxramas, Molten Core, Onyxia’s Lair,…)
– po druhé ako DPS (dmg per sec): Class je takisto špecifikovaný aj na melee DPS úlohu, ktorú podporuje množstvo abilít a disease efektov, rovnako ako aj instantné útoky.

Talentový strom Death Knighta

BLOOD: Tieto talenty sa zakladajú na abilitách spôsobujúcich dmg. Prítomnosť Blood talentov percentuálne zvyšuje vykonanú dmg.
FROST: Talentový strom zlepšujúci tankovanie. Frost talenty zvyšujú threat (aggro) a znižujú dmg taken (dmg vykonaná na vás), opäť percentuálne.
UNHOLY: Talenty, ktoré majú široké uplatnenie, vrátane rôznych disease efektov, PvP abilít a pod. Prítomnosť talentov v unholy talent strome zvyšuje att. speed a redukuje cooldowny death knightových abilít.

Systém rún
Dômyselným systémom pre death knighta sú runy a runová sila. Ak death knight použije runy či runovú moc včas a schopne, zvýši tým svoju dmg alebo tank ability.

Runy
Každá ability death knighta potrebuje runy, ktoré sa delia na 3 formy – blood, frost a unholy runy. Závisiac od ability, môže potrebovať runy jedného typu alebo kombináciu týchto rún. Keď sa runa použije, má určitý cooldown, pokým ju smiete použiť znova. Death knightovia si môžu vybrať, ktoré runy sú prístupné v danom čase, aby mohli zvýšiť ich ability. Napríklad tankujúci death knight si zrejme bude želať mať viac frost rún v usporiadaní.

Moc rún
Keď používa runy, death knight si tým vytvorí ďalší prostriedok zvaný runová moc. Death knightovia budú mať určité ability, ktoré pohlcujú všetku dostupnú runovú moc, ktoré sa líšia levelom alebo efektívnosťou založenou na konečnej pohltenej runovej moci. Podobné warriorovej rage(ďalšia podobnosť s touto classou), runová moc slabne časom ak sa nespotrebováva.

Povolanie príšery
RAISE DEATH: Death knight smie chovať ghúla ako spoločníka z mŕtvol padlých kreatúr, rovnako ako z hráčov či už opačnej alebo rovnakej frakcie. Ak je ghúl založený na spriatelenom hráčovi, hráč má možnosť hrať za ghúla, kontrolujúc tak jeho pohyby a akcie.

ARMY OF THE DEAD: Je založené na chovaní skupiny nemŕtvych nasledovníkov, ktorí zaútočia na death knightových nepriateľov, avšak existujú len veľmi krátko než sa rozpadnú.

SUMMON DEATHCHARGER: Každý death knight si môže privolať 40lvlú verziu krajinného mounta. Na vyššom lvly, môžu splniť quest, aby sa naučili epickú verziu

KNOW YOU LORE:
Tiene spravodlivost
Prvým krokom Orgrima Doomhammera ako náčelníka Hordy bolo vytlačenie orkských warlockov (temných mágov) z Shadow Councilu. Len nerád ušetril bývalého majstra Councilu, Gul’dana, výmenou za warlockovo otroctvo; na oplátku Gul’dan prisľúbil, že vytvorí zástup mocných bojovníkov, aby slúžili Horde. Po mnohých pokusoch s kusmi duší nedávno popravených členov koncilu, Gul’dan úspešne prevtelil ducha nekrolitu Terona Gorefielda do mŕtvoly padlého rytiera Stormwindu. Takto sa zrodil prvý strašidelný Death Knight. Gul’dan premenil ostatných členov koncilu rovnako úspešne, tvoriac pritom nečistých bojovníkov, ktorí rozsievali chaos a des po krajine Azerothu počas Druhej Vojny.
Nasledujúc Gul’dana časť Hordy, vrátane Death Knightov, odtiahla cez dark Portal do Draenoru. Väčšina preživších Death Knightov zmizla po zničení Draenoru (ten sa rozpadol na Outland), teda okrem Terona Gorefielda, ktorý bez ustania a rozhorčený sídli v Black Temple (Outland).

Šampióni Lich Kinga
Po zničení Draenoru nesmierne mocný Lich King stvoril nových Rytierov Smrti – nenávistných, ovládajúcich runy a ich moc – nových bojovníkov Pohromy. Prvý a najväčší z nich bol princ Arthas Menethil, predtým mocný paladin Striebornej Ruky (Silver Hand)m ktorý obetoval svoju dušu pre Mrazivý Smútok (Frostmourne) ako zúfalú pounku na zachránenie svojich ľudí.

Na rozdiel od Gul’danových Rytierov Smrti, súčasní Death Knightovia pozostávajú hlavne z paladinov, ktorí stratili svoju vieru a zaviazali svoju dušu slúžiť Lich Kingovi výmenou za prísľub večného života. Rytieri Smrti, ktorí padnú v boji sú opäť oživení, aby pokračovali v službe svojmu pánovi.

Od času ako Arthas získal Mrazivý Smútok a spojil sa s Lich Kingom, sila a zúrivosť Death Knightov rastie. Teraz títo nemilosrdní križiaci očakávajú rozkazy od svojho pána, aby opäť mohli rozpútať vír zbesilosti v Azerothe.

– Yolla

Linda a kľúč od Andary