Povolanie: Druid, strážca sveta

Druidi, strážci sveta, sú majstrami prírody vo všetkých jej formách. Skutočné dobrí healeri, dokážu vyliečiť poisony či curse efekty uprostred boja (narozdiel od priesta). Umenie druidizmu im umožnilo nasledovať cesty rôznych zvierat a premieňať sa na ne.

Práve vďaka shape shift formám sa označuje druid ako hybridná classa. Dokáže healovať, v boji sa osvedčí aj ako dps hráč či ako tank, a má skvelé buffy, ktoré zvýšia atribúty spojencov.

Druid má dostupných niekoľko foriem, ktoré mu umožňujú zvládať rozličné sitácie a pomáhajú mu prežiť. Ak je vo formách, ktoré nezískal z talentov (tj. Okrem Moonkin a Tree of Life Form), je považovaný za beasta ….takže naňho funguje abilita Scare beast…:)….a ak je druid vo forme a ocitne sa pod fearom, dokáže sa premeniť späť na castera (tj. Druid forma). Pokiaľ sa druid premení do nejakej formy, nesmie používať itemy, castiť spelly, avšak dokáže zbierať rastliny a skinnovať a je imúnny voči polymorph efektom. Ablity na premenu (tzv. shape shift) taktiež polymorph efekty zhodia dole (ak vás náhodou premenia, stačí použiť abilitu na premenu do niektorej z foriem a zrušíte tým polymorph). Formy sú základné, travel a formy získané z talentov.

Bear form/Dire bear form – Forma, ktorá vám pridáva armor o 120/400%*, zvýši sa stamina, hit pointy, pribudnú útočné skilly a agro skill. Mana bar sa nahradí Rage barom, a mana sa, pokiaľ ste v bear forme, naďalej regeneruje (čo je skvelé v bojoch – vycastite zopár útokov, potom sa premeníte do bear formy, po skončení boja sa vyhealujete a späť k medveďovi). V tejto forme je možné tankovať instancie. Bear formu získate za q (lvl 10), na lvl 40 získate vylepšenú formu – Dire bear form. Tu sú niektoré ability, ktoré vám Bear/Dire bear forma pridá.

Swipe – udriete najbližších nepriateľov.

Growl – Pridá vám threat (agro) na príšeru, ktorú máte označenú ako target. Používa sa ako taunt, je použiteľný proti mobom, ktorí sú imúnni voči fyzickým útokom.

Demoralizing Roar – rev druida, ktorý zníži att. power nepriateľských hráčov.

Maul – Zvýši druidov útok. Počet rage, ktorý stojí táto abilita, sa zníži, ak Maul neuspeje. Enrage – regeneruje rage za čas, ale znižuje váš armor.

Bash – udrie cieľ, a omráči ho. Počet rage, ktorý stojí táto abilita, sa zníži, ak Bash neuspejeChallenging Roar – Tauntne všetkých blízkych nepriateľov na niekoľko sekúnd. Je použiteľný proti mobom, ktorí sú immúni voči fyzickým útokom.
Frenzied Regeneration – premení rage na život. Každý rage point má hodnotu niekoľko hp.

Cat form – zvyšuje vám att. speed (rýchlosť útoku) a pridáva rozličné ability. Často sa prirovnáva k rogunovi – získate Energy bar a možnosť sa zneviditeľniť, takisto znižuje threat. Najlepšie uplatnenie získava v sólo hre a v party ako dmg. Formu sa naučíte ako 20lvl bez q. Tu sú niektoré ability získané v Cat forme.

Prowl – zneviditeľní vás, umožňujúc sa vášmu druidovi zakrádať pomedzi nepriateľov. Znižuje normálnu rýchlosť.

Swipe – spôsobí 260% weapon dmgu, stojí 50energy, nemá cooldown (všetky talenty vzťahujúce sa na swipe v bear forme platia aj na cat form swipe).

Claw – Zaútočte na protivníka, spôsobením mu dmg navyše. Pridáva 1combo point. Počet energy, ktorý stojí táto abilita, sa zníži, ak Claw neuspeje.

Rip – Dotka, konečný útok. Dmg sa zvýši za combo point.

Shred – Spôsobuje 225%dmg plus nejakú dmg k tomu. Druid musí byť za cieľom a v stealth mode. Pridáva 1combo point. You do not need to be in stealth mode to use this ability. Počet energy, ktorý stojí táto abilita, sa zníži, ak shred neuspeje.

Tiger’s Fury – zvýši váš dmg na niekoľko sekúnd.

Rake – zraní cieľ, spôsobí mu bleed dmg a dmg navyše na 9sekúnd. Pridáva 1 combo point.

Dash – Zvýši rýchlosť na niekoľko sekúnd. Použiteľný počas Stealth modu.

Cower – Nesôsobuje žiadny dmg, ale znižuje threat. Použiteľný na protivníkov immúnym voči fyzickým útokom. Je to abilita petov :D… Počet energy, ktorý stojí táto abilita, sa zníži, ak Cower neuspeje.

Track Humanoid – ukáže vám najbližších humanoidov na minimapke na niekoľko minút. Abilita podobná hunterovmu Track Humanoids.

Pounce – Omráči hráča na niekoľko sekúnd, spôsobí mu okamžitý dmg a taktiež dmg za čas. Použiteľný len v Prowl. Pridáva 1combo point. Počet energy, ktorý stojí táto abilita, sa zníži, ak Pounce neuspeje.

Feline Grace – Redukuje dmg, ktorú utŕžite z vysokého pádu.

Ferocious Bite – konečný útok, spôsobuje dmg za combo pointy a premení každý energy point na dmg navyše.

Travel form – Zmení vás na geparda a pridá vám 40% k vašej rýchlosti. Slúži čisto na trnasport. Celkom slušná výhoda to kedysi bola, kým sa nezjavili mounti na lvl 30 :D….Je nepoužiteľná vnútri budov a vo vode.

Aqua form – dodá vám rýchlosť plávania navyše o 40% a k tomu možnosť dýchať pod vodou. Požíva sa na cestovanie, keď po zemi s travel formou by to trvalo príliš dlho. Ak bojujete pod vodou a začínate strácať dych, premeňte sa na aqua formu. Naplní vám breath bar a môžete sa prepnúť späť do druid formy. Takisto sa dá bojovať aj v aqua forme pre zábavu, avšak nedodá vám žiadne špeciálne skilly a nemôžete v nej castiť. Je to forma za q na lvl 16.

Fly form/ Swift Fly form – na lvl 68 je dostupná fly forma, potrebujete na ňu len peniaze za spell a Riding Skill. Swift Fly form (epic) zvyšuje rýchlosť o 280%, potrebujete na ňu Riding Skill 300 (heh poplatkom za vodičák sa dnes nikto nevyhne). Rýchlejšia z nich je dostupná po sérii q.

Druid Form
Skutočná podoba druida. Vhodná na sólo, kým sa ability v Cat forme neobnovia. Pokiaľ v parte zastávate úlohu healera, musíte ostať v caster forme, aby ste mohli healiť.

Moonkin form – forma, ktorú získate z talentového stromu Balance. Zvyšuje armor o 400%, att. power o 150% a hráči v parte v okruhu 30yardov majú crit. šancu zvýšenú o 5%. Humanoidná forma, ktorá umožňuje castiť Balance spelly, Remove Curse a Abolish Poison.

Tree of Life form – ďalšia forma dostupná z talentov, tentoraz je to Restoration strom. Už tradične ho využívajú healeri v instanciách a bg (kde svieti ako maják pre opačnú frakciu a na čele má napísane Pozor, healer!) Kždý priateľský hráč v oblasti do 45yardov získa k healom bonus 25% výšky Spiritu. Takisto pridáva 100% k armoru. Rýchlosť druida v Tree forme je znížená o 20%, ale takisto je znížená aj mana potrebná na každý healovací spell znížená o 20%. Spelly umožnené v Tree of Life forme sú tiež vyhraden

Druidova špecializácia sa už (ako inak) delí na 3 oblasti, a to:

Balance – umožňuje castiť spelly typu Balance (arcane a nature založenia). Talenty znižujú cast time, počet many na niektoré spelly, zvyšuje dmg spellov, ich trvanie, crit a hit šancu a umožňuje vyvolávanie rozličných tvorov. Zauímavé talenty sú Insect Swarm(vyvolá hmyz), Balance of Power, Moonik Form, Force of Nature (vyvolá 3 entov), Typhoon(vyvolá tajfún), a napokon Starfall.

Feral – Zameriava sa na vylepšenie vašich foriem – najme Cat a Bear. Zvyšuje att. power, dmg, armor, prekvapivo aj healing (Nurturing Instinct), všetky atribúty(Survival of the Fittest), intellect, dodge šancu a ďalšie. Získate z neho niekoľko abilít použiteľných vo formách, ako napr. Feral Charge,Leader of The Pack, MangleBerserk.

Restoration – talent strom určený na heal. Zvyšuje healing, crit šancu, efekty z Mark of the Wild, takisto zaujímavo pridáva rage (Furor), znižuje threat spôsobený spellmi, manu potrebnú na jednotlivé spelly, etc. Určite stojí za to pozrieť si talenty ako Master Shapeshifter (pridáva v každej forme nejaký bonus),Omen of Clarity, Nature’s Swiftness, Swiftmend, Tree of Life Form a nakoniec Wild Growth.

Zo zbraní má na výber z Daggers (dýky), Fist Weapons (pästné zbrane),One, Two-handed Maces (jedno aj obojručné žezlá), Staves (palice)(vyzerá to tak, že od patchu 3.0.8. smie už používať aj Polearmy – kopije). Druid smie nosiť cloth a leather, nepoužíva štít. Je dostupný len pre Night Elfov a Taurenov.

Nevýhody druida:

  • v cater forme nie je taký silný ako ostatné classy (má menej many a menej hp, jeho doménou je totiž spirit)
  • nosí cloth a leather armor, čím sa stáva zraniteľným
  • vo formách nesmie používať spelly a v niektorých formách je označený za beasta
  • malý výber z melee zbrání, z ranged nemá žiadne

Výhody druida:

  • dokáže sa premeniť do rôznych foriem, napodobňujúc zvieratá, čím sa vie prispôsobiť všetkým situáciam
  • má silné buffy
  • vo formách imúny voči polymorphu, v caster forme ho dokáže zrušiť
  • dokáže oživovať a healiť aj v combat

Napísala Yolla

Linda a kľúč od Andary