Slovník

AC – (Armor Class). Obranné číslo/brnenie
Add – Príšera, ktorá sa pridala do prebiehajúceho boja
Alt – Charakter, ktorý nie je vaším hlavným charakterom
AoE – Plošné kúzlo, ktoré zraňuje viacero príšer (napr. Blizzard)
AE – Plošný efekt
AFK – (Away from Keyboard). Hráč nie je pri počítači (neovláda svoj charakter dlhšie ako 2 minúty)
Aggro – Príšery sú na vás "naštvané" a budú na vás útočiť
Aggro Radius – Okruh okolo príšery, po jeho prekročení vás príšera spozoruje a zaútočí
AGI – Agility
AH – Auction House
Avatar – Váš charakter
BIO – AFK Bio – hráč potrebuje pauzu, aby mohol odbehnúť na WC
BRB – Hneď sa vrátim
BRD – Blackrock Deeps
Buff – Pozitívne kúzlo, ktoré pomáha hráčovi. Napr. Inner Fire alebo Bloodlust
Carebear – Hráč, ktorý uprednostňuje pomoc ostatným hráčom namiesto PvP
Caster – Hráč, ktorý stojí vzadu a kúzli alebo lieči. Napr. Mág alebo Priest
Combat Pets – NPC kontrolované hráčom, ktoré mu pomáha v boji. Napr. Mechanical Harvester
CR – (Corpse Retrieval). Beh po telo (po smrti)
Creep – Príšera
Creep Jacking – Hráč sa snaží napadnúť nepriateľa, ktorý je zamestnaný bojom s neutrálnymi príšerami
Critters – Zvieratá, ktoré nebojujú. Napr. zajac alebo jeleň
DD – Kúzlo, ktoré spôsobuje damage okamžite
DMG – Damage
DOT – Damage za určitý čas
DPS – Damage za sekundu
De-Buff – Negatívne kúzlo na oslabenie nepriateľa. Napr.Slow
Gank – viz. Creep Jacking
GM – (Game Master). Osoba zamestnaná Blizzardom, ktorá je zodpovedná za riešenie konfliktov a pomoc hráčom
Griefer – Hráč, ktorý sa neustále snaží vyvolávať rozpory medzi hráčmi
Grinding – Hráč zostane v jednej lokácii a bojuje s tými istými príšerami dlhý čas
GS – Goldshire
Hate – viz. Agro
HP – Zdravie
IF – Ironforge
Incoming (INC) – Útočia na nás
Instance – Dungeon, v ktorom sa môže nachádzať iba vaša parta
INT – Intelligence
Kiting – Štýl boja v ktorom si hráč udržiava odstup od protivníka (zvyčajne behom alebo spomaľujúcimi schopnosťami/kúzlami) a kým sa k nemu súper snaží dostať, tak ho zraňuje
KOS – (Killed on Sight). Ak sa napríklad orc priblíži ku Humanskej stráži, tá naňho okamžite zaútočí
KS – (Kill Steal). Snaha "ukradnúť" príšeru inému hráčovi
LFG – (Looking For Group). Hľadám partiu na …
LFM – (Looking For More). Hľadáme viac hráčov do partie

Log – Keď sa hráč odpojí z hry
LOL – (Lots of Laugh, Laughing Out Loud). Niečo je veľmi vtipné
LOM – (Low on Mana). Mám málo many
LOS – Line of Sight. Viditeľnosť – hráča, ktorý je za rohom nemôžete liečiť, pretože ho nevidíte
LOOT – Predmety/peniaze, ktoré mala pri sebe príšera po smrti, alebo ktoré ste našli v truhlici
LVL – Level
Mez – (Mesmerize). Kúzlo, alebo schopnosť, ktorá dočasne vyradí cieľ z boja
MMO – Massively Multiplayer Online
MMOG – Massively Multiplayer Online Game
MMORPG – Massive Multiplayer Online Role Playing Game
MOB – (Mobile). viz. Creep
Named – Príšera, ktorá je silnejšia ako iné príšery tohto typu a môže mať špeciálne schopnosti, a po jej smrti môžete získať lepšie predmety
NBG – (Need Before Greed). Iba hráči, ktorí tento predmet potrebujú budú rolovať.
Nerf – Oslabiť. Používa sa hlavne v spojení s povolaniami alebo schopnosťami/kúzlami
Newbie – Nový hráč
Newb – viz. Newbie
toho, aby ste sa o tom s ostatnými hráčmi poradili (teda bez povolenia).
Napr. vypadne predmet, ktorý by mohlo použiť viacero členov party,
ale vy si ho privlastníte pre seba bez toho, aby ste sa s ostatnými
o tom dohodli
N00b – Hráč, ktorý nie je veľmi dobrý. Urážlivý výraz
NPC – Charakter, ktorý nie je ovládaný hráčom, ale serverom
OOM – (Out of Mana). Používa sa na
to, aby zvyšok partie vedel, že hráčovi došla mana a nemôže kúzliť
(hlavne liečiť)
PC – Vaša postava
Pet – NPC ovládané hráčom, napr. hunterov vlk, warlockov infernál atď
PK – Player Kill, Player Killer
POP – viz Respawn
Proc – Napr. zbraň má určitú šancu, že sa aktivuje špeciálny efekt. Aktivácia tohto efektu je "proc"
PST – (Please Send Tell). Hráč chce komunikovať cez /w(hisper)
Pulling – Jeden z hráčov v parte priláka
jednu alebo viac príšer k parte, aby na ne mohla zaútočiť. Cieľom
je zabrániť priveľa príšerám, aby napadli partu naraz
PvE – (Player vs. Environment). Boj medzi hráčom a príšerami ovládanými počítačom/serverom
PvP – (Player vs. Player). Boj medzi hráčmi navzájom
Raid – Útok na oblasť väčšou skupinou hráčov
Res/Rez – Skratka pre Ressurection (oživenie hráča)
Re-Spawn – Mŕtva príšera bola znovu vytvorená serverom
Roll – Hádzať kockou náhodné číslo na rozhodnutie toho, kto získa predmet. Napr. /random 1-100
Root – Uväzniť cieľ na mieste použitím kúzla. Napr. Entangling Roots, Frost Nova
RR – Redridge Mountains
Shard – (Soul Shard). Predmet, ktorý
Warlock získa pomocou kúzla Soul Drain, sa používa ako komponent
do viacerých jeho kúziel
Small Pets – Zvieratko, ktoré nasleduje hráča. Nemá žiadny vplyv, okrem vizuálneho efektu
Spawns – Lokácia alebo proces objavenia sa príšer, keď sú vytvorené v lokácii
SPI – Spirit
SS – Southshore, screenshot
STA – Stamina
Stack – Niekoľko rovnakých predmetov uložených v jednom inventory slote. Napr. 100 šípov
STR – Strength
STV – Stranglethorn Vale
SW – Stormwind
Tank – Charakter, ktorý na seba púta pozornosť, aby na neho útočili príšery. Charakter s najväčším AC a HP
Tap – Zraniť príšeru, čím ju označíte
ako vašu. Keď poškodíte príšeru, iba vy (a vaša parta) môže dostať
skúsenosti a loot z nej. Príšera so "šedým" menom bola
tapnutá iným hráčom a po jej zabití nezískate nič
Taunt – Schopnosť umožňujúca hráčovi odpútať pozornosť príšery od iného hráča na seba
TB – Thunder Bluff
Toon – Charakter
Train – Priviesť príšery k inému hráčovi za cieľom znepríjemniť mu život
Twink – Nízkolevelový charakter, ktorý
sa s pomocou vyššie levelových charakterov stal silnejším. Zvyčajne
sa tento proces deje darovaním brnenia/zbraní, ktoré by tento charakter
normálne na svojom leveli nenašiel
Uber – Nemecké slangové slovo pre "super", niečo extra silné
UC – Undercity
VC – Instance Van Cleef (Deadmines)
Vendor Trash – Predmet, ktorý môžete predať iba NPC obchodníkovi. Obyčajný hráč ho nekúpi
WC – Instance Wailing Caverns
WF – Westfall
Wipe – Smrť celej party. Zvyčajne sa používa pri smrti celej party v instance dungeone
WoW – World of Warcraft
WTB – (Wanting to buy). Chcem kúpiť…
WTS – (Wanting to sell). Chcem predať…
WTT – (Wanting to trade). Chcem vymeniť…
za …
XP/Exp – (Experience Points). Skúsenosti
Zerg – Útočiť na niečo s veľkým počtom
hráčov

Leave a Reply