Profesia: Mining (Ťažba)

Takže sa chcete stať baníkom? Zbierať materiály pre blacksmithing, engineering, jewelcrafting a pekne si na tom zarobiť? Táto profesia si vyžaduje mining pick, takisto abilitu Find Minerals, ktorú získate po vyučení za baníka. Na minimape vám ukáže najbližšie ložiská minerálov a kovov. Jeden depozit sa dá použiť viackrát, na rozdiel od rastlín. Minerály sa mierne od seba líšia – často kvalitou. Za kvalitnejšími ložiskami budete musieť vycestovať do oblastí s vyšším lvlom. Tabuľku potrebných skillov nájdete tu.

Ore Skill Required
Copper 1
Tin 65
Incendicite** 65
Silver 75
Bronze1 75
Iron 125
Indurium** 150
Gold 155
Lesser Bloodstone** 155
Steel2 165
Mithril 175
Truesilver 230
Dark Iron 230
Small Thorium 245
Rich Thorium 275
Hakkari Thorium Vein 275
Small Obsidian Chunk 305
Large Obsidian Chunk 305
Elementium Ore3
Fel Iron 300
Adamantite 325
Rich Adamantite 350
Eternium4
Cobalt 350
Nethercite Deposit5 350
Khorium 375
Rich Cobalt Node 375
Saronite Node 400
Rich Saronite Node 425
Titanium Node 450

1 – Bronze vytvoríte kombináciou Copper a Tin.Jeden Copper bar a jeden Tin bar vytvoria 2 Bronze bary.
2 – Steel sa tvorí kombinovaním Iron and Coal.
3 – Padá len z Blackwing Technician v Blackwing Lair.
4 – nájdete vo Fel Iron Deposit, Adamantite Deposit, Rich Adamantite Deposit, or Khorium Veins
5 – Pochádza zo Shadowmoon Valley a dá sa vymeniť len za Netherwing Reputation.
**Sú potrebné do questov, avšak dajú sa predať iným hráčom, ktorí chcú splniť q, alebo predať v Aukčnom Dome.

Incendicite nájdete vo Wetlands, Indurium vUldamane, a Lesser Bloodstone v Arathi Highlands.

Ruda Lokácie, v ktoých sa nachádza
Copper Vein Alterac Mountains, Ashenvale, Darkshore, Desolace, Dun Morogh, Durotar, Duskwood, Elwynn Forest, Hillsbrad Foothills, Loch Modan, Mulgore, Redridge Mountains, Silverpine Forest, Stonetalon Mountains, The Barrens, Thousand Needles, Thunder Bluff, Tirisfal Glades, Westfall, Wetlands
Tin Vein The Barrens, Silverpine Forest, Darkshore, Ashenvale, Duskwood, Thousand Needles, Hillsbrad Foothills, Redridge Mountains, Loch Modan, Arathi Highlands, Wetlands, Stonetalon Mountains, Westfall, Alterac Mountains, Stranglethorn Vale, Desolace, Dustwallow Marsh, Feralas
Silver Vein Alterac Mountains, Arathi Highlands, Ashenvale, Badlands, Darkshore, Desolace, Duskwood, Dustwallow Marsh, Feralas, Hillsbad Foot hills, Loch Modan, redridge Mountains, Searing Gorge, Silverpine Forest, Stonetalon Mountains, Stranglethorn Vale, Swamp of Sorrows, Tanaris, The Barrens, The Hinterlands, Thousand Needles, Westfall, Wetlands
Iron Deposit Alterac Mountains, Arathi Highlands, Ashenvale, Badlands, Desolace, Duskwood, Dustwallow Marsh, Feralas, Hillsbrad Foothills, Searing Gorge, Stonetalon Mountains, Stranglethorn Vale, Swamp of Sorrows, Tanaris, The Hinterlands, Thousand Needles, Wetlands
Gold Vein Alterac Mountains, Alterac Valley, Arathi Highlands, Ashenvale, Azshara, Badlands, Blasted Lands, Burning Steppes, Desolace, Duskwood, Dustwallow Marsh, Eastern Plaguelands, Felwood, Feralas, Hillsbrad Foothills, Searing Gorge, Silithus, Stonetalon Mountains, Stranglethorn Vale, Swamp of Sorrows, Tanaris, The Hinterlands, Thousand Needles, Un’Goro Crater, Western Plaguelands, Wetlands, Winterspring
Mithril Deposit Alterac Mountains, Arathi Highlands, Azshara, Badlands, Blasted Lands, Burning Steppes, Desolace, Dustwallow Marsh, Eastern Plaguelands, Felwood, Feralas, Hillsbrad Foothills, Searing Gorge, Silithus, Stonetalon Mountains, Stranglethorn Vale, Swamp of Sorrows, Tanaris, The Hinterlands, Un’Goro Crater, Western Plaguelands, Winterspring
Truesilver Deposit Alterac Mountains, Arathi Highlands, Azshara, Badlands, Blasted Lands, Burning Steppes, Desolace, Dustwallow Marsh, Eastern Plaguelands, Felwood, Feralas, Hillsbrad Foothills, Searing Gorge, Silithus, Stonetalon Mountains, Stranglethorn Vale, Swamp of Sorrows, Tanaris, The Hinterlands, Thousand Needles, Un’Goro Crater, Western Plaguelands, Winterspring
Dark Iron Deposit Burning Steppes, Searing Gorge, Blackrock Depths, The Molten Core
Small Thorium Vein Blasted Lands, Burning Steppes, Eastern Plaguelands, Felwood, Feralas, Searing Gorge, Silithus, Tanaris, The Hinterlands, Un’Goro Crater, Western Plaguelands, Winterspring
Rich Thorium Vein Azshara, Burning Steppes, Eastern Plaguelands, Un’Goro Crater, Western Plaguelands, Winterspring
Fel Iron Deposit Hellfire Peninsula, Zangarmarsh, Terokkar Forest, Nagrand, Blade’s Edge Mountains, Netherstorm, Shadowmoon Valley
Adamantite Deposit Zangarmarsh, Terokkar Forest, Nagrand, Blade’s Edge Mountains, Netherstorm, Shadowmoon Valley, and Dungeons
Rich Adamantite Deposit Terokkar Forest, Nagrand, Blade’s Edge Mountains, Netherstorm, Shadowmoon Valley, and Dungeons
Khorium Vein Hellfire Peninsula, Zangarmarsh, Terokkar Forest, Nagrand, Blade’s Edge Mountains, Netherstorm, Shadowmoon Valley
Cobalt Node Howling Fjord, Zul’Drak, Borean Tundra, Dragonblight, Grizzly Hills, and Crystalsong Forest
Rich Cobalt Node Howling Fjord, Zul’Drak, Borean Tundra, Dragonblight, Grizzly Hills
Saronite Node Sholazar Basin, Zul’Drak
Rich Saronite Node Sholazar Basin
Titanium Node Sholazar Basin

Nie vždy je ruda tam, kde má byť a nie všetky lokácie sú zapísané. Rudy sa nachádzajú aj v instanciách, ktoré tu väčšinou zaznamenané nie sú, a takisto môžu padnúť ako drop v truhliciach.

Vydolované ingrediencie sa delia na 3 základné typy: metal (kovy), stones (kamenie – môžu byť transformované pomocou blacksmithing alebo engineering) a gems (drahokamy – sú vzácne, používajú sa v kvalitných receptoch pre profesie ako engineering a blacksmithing). Mnohé z týchto vecí takisto padá ako drop z príšer alebo ich kúpite od iných hráčov.

Veci, ktoré normálne vydolujete a dajú sa použiť v profesiách ako Engineering alebo Blacksmithing.

Druh rudy Stones – kamenie
Copper Rough Stone
Tin Coarse Stone
Iron Heavy Stone
Mithril Solid Stone
Thorium Dense Stone
Cobalt Crystallized Earth, Crystallized Water
Rich Cobalt Crystallized Earth, Crystallized Water
Saronite Node Crystallized Earth, Crystallized Water
Rich Saronite Node Crystallized Earth, Crystallized Water
Titanium Node Crystallized Earth, Crystallized Water, Crystallized Air, Crystallized Fire
Druh rudy Gemy – drahokamy
Copper Lesser Moonstone, Malachite, Moss Agate, Shadowgem, Tigerseye
Tin Lesser Moonstone, Malachite, Moss Agate, Shadowgem, Tigerseye
Iron Aquamarine, Citrine, Jade, Lesser Moonstone
Mithril Aquamarine, Black Vitriol, Citrine, Jade, Lesser Moonstone, Star Ruby
Small Thorium Black Vitriol, Blue Sapphire, Huge Emerald, Large Opal, Star Ruby
Rich Thorium Azerothian Diamond, Arcane Crystal, Blue Sapphire, Huge Emerald, Large Opal, Star Ruby
Fel Iron Deep Peridot, Flame Spessarite, Shadow Draenite, Blood Garnet, Golden Draenite, Azure Moonstone, Living Ruby
Adamantite Deep Peridot, Flame Spessarite, Shadow Draenite, Blood Garnet, Golden Draenite, Azure Moonstone
Rich Adamantite Deep Peridot, Flame Spessarite, Shadow Draenite, Blood Garnet, Golden Draenite, Azure Moonstone, Living Ruby
Khorium Vein Arcane Crystal, Deep Peridot, Flame Spessarite, Shadow Draenite, Blood Garnet, Golden Draenite, Azure Moonstone, Living Ruby
Cobalt Node Sun Crystal, Huge Citrine, Bloodstone, Autumn’s Glow, Sky Sapphire, Shadow Crystal
Ancient Gem Vein* Seaspray Emerald, Lionseye, Pyrestone, Crimson Spinel, Empyrean Sapphire, Shadowsong Amethyst, Dawnstone, Star of Elune, Noble Topaz, Nightseye, Living Ruby, Talasite, Flame Spessarite, Azure Moonstone, Deep Peridot, Golden Draenite, Shadow Draenite, Blood Garnet
Rich Cobalt Node Sun Crystal, Chalcedony
Saronite Node Dark Jade, Chalcedony, Bloodstone, Sun Crystal, Shadow Crystal, Huge Citrine
Rich Saronite Node Dark Jade, Shadow Crystal, Huge Citrine, Monarch Topaz, Sun Crystal, Bloodstone
Titanium Node Dark Jade, Forest Emerald, Scarlet Ruby, Monarch Topaz, Huge Citrine, Autumn’s Glow, Twilight Opal, Sky Sapphire, Chalcedony, Bloodstone, Sun Crystal, Shadow Crystal, Huge Citrine, Sky Sapphire

Vytvorte si z kovov tehličky na vyrábanie armoru, weaponov, a iných vecí, alebo ich jednoducho predajte ďalším hráčom. Potrebujete na to forge – pec, ktoré nájdete v mestách. Podmienka na roztopenie rúd je byť blízko jednej z pecí.

  • bagy špeciálne pre baníkov si kúpite od vendora, tie väčšie vyrába leatherworker
  • Dark Iron väčšinou objavíte v instanciách ako Blackrock Depths alebo Molten Core. Musíte ho roztopiť v Blackrock Mountain vnútri instancie.
  • Vyšší skill neznamená, čo neznamená?

Preložila Yolla

Linda a kľúč od Andary