• Hellfire Peninsula

    Hellfire, původní praženě orků. Při otevření Dark portálu, tato země Outlandu, která prošla již mnoha historickými bitvami v dějinách Warcraftu, se roztrhala do jen těžko obydlitelné a nehostinné krajiny. I přes všechna tato úskalí tu stále přežívají početné skupiny orkských jednotek i Draeneiů.