Profesia: Inscription (umenie písania)

Spolu s patchom 3.0.2 (Echoes of Doom), prichádza aj nová profesia zvaná Inscription, umenie písania. Umožní vám zvýšiť účinnosť spellov, abilít, takisto pomôžete enchanterom, ktorí vďaka vám budú môcť predávať svoje enchanty priamo v Aukčnom Dome, alebo pomôžete s výrobov scrollov.

Každý ‚pisár‘ potrebuje item Virtuoso Inking Set ako povinnú výbavu, takisto si musí obstarať itemy potrebné pre prácu, ako pigmenty a podobne.

Pigments – pigmenty – potrebné na výrobu atramentu (ink), získate mletím rastlín. Je to abilita, ktorá je možná len s Inscription, niečo ako prospecting u jewelcraftu. Čiže logicky sa vám ako druhá profesia bude hodiť herbalizmus, avšak nie je o nutnosť, keďže rastliny sa často dajú kúpiť od iných hráčov.

Niektoré z atramentov(ink), pigmentov potrebných k tomu a rastliny, z ktorých sa dá tento pigment dostať, sú vypísané tu.

Pigmenty

Typ Potrebné rastliny na mletie Potrebný skill v Inscription/Herbalism Používa sa na:
Alabaster Pigment Silverleaf, Peacebloom, Earthroot 1/1-15 Ivory Ink, Moonglow Ink
Dusky Pigment Mageroyal, Briarthorn, Swifthistle, Bruiseweed, Stranglekelp 75/50-100 Midnight Ink
Verdant Pigment Mageroyal, Briarthorn, Swifthistle, Bruiseweed, Stranglekelp (rare) 85/50-100 Hunter’s Ink, Dawnstar Ink
Golden Pigment Wild Steelbloom, Grave Moss, Kingsblood, Liferoot 105/115-150 Lion’s Ink, Dawnstar Ink
Emerald Pigment Fadeleaf, Goldenthorn, Khadgar’s Whisker, Wintersbite 150/160-195 Jadefire Ink, Royal Ink
Indigo Pigment Fadeleaf, Goldenthorn, Khadgar’s Whisker, Wintersbite (rare) 175/160-195 Royal Ink
Violet Pigment Firebloom, Purple Lotus, Arthas’ Tears, Sungrass, Blindweed, Ghost Mushroom, Gromsblood 200/205-250 Celestial Ink, Fiery Ink
Ruby Pigment Fadeleaf, Goldenthorn, Khadgar’s Whisker, Wintersbite (rare) 225/205-250 Fiery Ink
Silvery Pigment Golden Sansam, Dreamfoil, Mountain Silversage, Plaguebloom, Icecap 250/260-290 Shimmering Ink, Ink of the Sky
Sapphire Pigment Golden Sansam, Dreamfoil, Mountain Silversage, Plaguebloom, Icecap (rare) 275/260-290 Ink of the Sky
Nether Pigment Felweed, Dreaming Glory, Terocone, Ragveil, Flame Cap, Ancient Lichen, Netherbloom, Nightmare Vine, Mana Thistle 300/300-375 Ethereal Ink, Darkflame Ink
Ebon Pigment Felweed, Dreaming Glory, Terocone, Ragveil, Flame Cap, Ancient Lichen, Netherbloom, Nightmare Vine, Mana Thistle (rare) 325/300-375 Darkflame Ink


Hneď ako zoženiete všetky potrebné ingrediencie, môžete spísať glyph, ktorý už poznáte na pergamen. Výsledok vašej práce môžete predať v aukcii, podarovať priateľom alebo použiť hneď na glyph listinu hráča, ak ste blízko tzv. Lexicon of Power (lexikón sily). Glyph sa aplikuje na listinu v spellbooku, podobným spôsobom ako sa aplikujú weapon coating, či sharpening stone na zbrane v char. menu. Tieto záhadné knižky nájdete vedľa trénerov tejto profesie.

Akonáhle raz dáte na item glyph, neviete ho odstrániť. Avšak viete ho prepísať ďalším glyphom, ak potrebujete. Glyphy sa delia na tzv.

Major – upravujú počet many potrebnej na spelly a ability, cooldowny, dĺžku efektov, alebo pridávajú efekt či abilitu. Ako podmienku môřu obsahovať vzácny atrament alebo drahé pergaeny, výsledok však sotjí za to.

Minor – tréneri vás naučia skill “Minor Inscription Research.”. Môžete ho použiť na denný výskum, pričom objavíte zakaždým nový Minor Glyph. Je to jediná metóda, ako sa naučiť Minor glyphy. Viete ich použiť na úpravu spell efektov, či ich ceny, na ich zlepšenie, avšak v oveľa menšej miere ako Major glyphy.

Takisto viete ako pisár vytvárať tzv. vellums, čo sú pergameny. Tie enchanteri dokážu využiť na to, aby predávali svoje enchanty na aukciách. Vďaka tomu už viac nebude nikto musieť hľadať enchantera, ktorý zvládol Mongoose enchant! A takisto zarobíte obrovské peniaze.

  • k inscription si vyberte ako druhé povolanie herbalizmus, zníži vám to náklady na ingrediencie
  • vytvárjte čo najviac tzv. vellums, dobre sa predávajú
  • využívajte skill Minor Inscription Research čo najčastejšie. Niektoré z minor glyphov sa predávajú za množstvo peňazí.

Preložila Yolla

Linda a kľúč od Andary